Tutorial Free

17

Th8'20

Học thiết kế đồ họa – Học Photoshop Cơ bản – Bài 2: Không gian làm việc của Photoshop

Học thiết kế đồ họa – Học Photoshop Cơ bản – Bài 2: Không gian làm việc của Photoshop – …

Xem thêm

17

Th8'20

Học thiết kế đồ họa – Học Thiết kế Adobe Dimension – Bài 1 : Không gian làm việc

Học thiết kế đồ họa – Học Thiết kế Adobe Dimension – Bài 1 : Không gian làm việc – …

Xem thêm

17

Th8'20

Học thiết kế đồ họa – Học thiết kế logo – Cách lên ý tưởng tư duy thiết kế logo

Học thiết kế đồ họa – Học thiết kế logo – Cách lên ý tưởng tư duy thiết kế logo …

Xem thêm

17

Th8'20

Học thiết kế đồ họa – Học thiết kế bao bì – Bài 1: Đánh giá thiết kế bao bì

Học thiết kế đồ họa – Học thiết kế bao bì – Bài 1: Đánh giá thiết kế bao bì …

Xem thêm

17

Th8'20

Học thiết kế đồ họa – Ý nghĩa tính cách Font Chữ

Học thiết kế đồ họa – Ý nghĩa tính cách Font Chữ – Now Academy

Xem thêm

17

Th8'20

Học thiết kế đồ họa – Học illustrator – 1 phút chỉnh màu Artwork

Học thiết kế đồ họa – Học illustrator – 1 phút chỉnh màu Artwork – Now Academy

Xem thêm

17

Th8'20

Học thiết kế đồ họa – Học Photoshop – Bài 1: Tạo file mới trong Photoshop

Học thiết kế đồ họa – Học Photoshop – Bài 1: Tạo file mới trong Photoshop – Now Academy

Xem thêm

14

Th12'18

Cách tạo file thuyết trình ý tưởng logo

Thiết kế logo xong rồi thì công đoạn showcase, thuyết trình ý tưởng sẽ chiếm tỉ lệ quan trọng cực …

Xem thêm

04

Th12'18

Làm freelancer Design khi nào?

Làm freelancer Design khi nào? Trước tiên chúng ta đi giải nghĩa Freelancer là gì? Nhiều bạn nghĩ đơn giản …

Xem thêm

15

Th11'18

Pha màu cực hay với FreeForm Gradient tool trong illustrator 2019

Pha màu cực hay với FreeForm Gradient tool trong illustrator 2019 chúng ta thoả sức sáng tạo chơi màu sắc …

Xem thêm