Tutorial Free

20

Th8'20

Học thiết kế đồ họa – Học Photoshop Cơ bản – Bài 4: Hiểu và làm việc với Layer

Học thiết kế đồ họa – Học Photoshop Cơ bản – Bài 4: Hiểu và làm việc với Layer – …

Xem thêm

20

Th8'20

Học thiết kế đồ họa – Học illustrator – Cách tạo chữ Sketch

Học thiết kế đồ họa – Học illustrator – Cách tạo chữ Sketch – Now Academy

Xem thêm

20

Th8'20

18

Th8'20

Học thiết kế đồ họa – Học Thiết kế Adobe Dimension – Bài 3: Moving, Scale, Rotate

Học thiết kế đồ họa – Học Thiết kế Adobe Dimension – Bài 2: Moving, Scale, Rotate – Now Academy

Xem thêm

18

Th8'20

Học thiết kế đồ họa – Học thiết kế logo – Thiết kế logo trong 5 phút

Học thiết kế đồ họa – Học thiết kế logo – Thiết kế logo trong 5 phút – Now Academy

Xem thêm

18

Th8'20

Học thiết kế đồ họa – Học Photoshop Cơ bản – Bài 3: Hiểu về Pixel Photoshop

Học thiết kế đồ họa – Học Photoshop Cơ bản – Bài 3: Hiểu về Pixel Photoshop – Now Academy

Xem thêm

18

Th8'20

Học thiết kế đồ họa – Học illustrator – Hiểu bản chất PDF

Học thiết kế đồ họa – Học illustrator – Hiểu bản chất PDF – Now Academy

Xem thêm

18

Th8'20

Học thiết kế đồ họa – Học thiết kế bao bì – Bài 2: Nguyên tắc thiết kế bao bì

Học thiết kế đồ họa – Học thiết kế bao bì – Bài 2: Nguyên tắc thiết kế bao bì …

Xem thêm

17

Th8'20

Học thiết kế đồ họa – Học Thiết kế Dimension – Bài 2: Tạo và nhập Model 3D

Học thiết kế đồ họa – Học Thiết kế Dimension – Bài 2: Tạo và nhập Model 3D – Now …

Xem thêm

17

Th8'20

Học thiết kế đồ họa – Thiết kế logo đơn giản trong illustrator

Học thiết kế đồ họa – Thiết kế logo đơn giản trong illustrator – Now Academy

Xem thêm