Tutorial Free

24

Th8'20

24

Th8'20

24

Th8'20

Học thiết kế đồ họa – Học illustrator – Tối ưu dung lượng file thiết kế illustrator

Học thiết kế đồ họa – Học illustrator – Tối ưu dung lượng file thiết kế illustrator – Now Academy

Xem thêm

24

Th8'20

Học thiết kế đồ họa – Học thiết kế bao bì – Cách tính giá cao trong thiết kế bao bì

Học thiết kế đồ họa – Học thiết kế bao bì – Cách tính giá cao trong thiết kế bao …

Xem thêm

20

Th8'20

Học thiết kế đồ họa – Học Thiết kế Adobe Dimension – Bài 4: Thay đổi kích thước không gian làm việc

Học thiết kế đồ họa – Học Thiết kế Adobe Dimension – Bài 4: Thay đổi kích thước không gian …

Xem thêm

20

Th8'20

Học thiết kế đồ họa – Học thiết kế Logo – Cách định giá trị thiết kế Logo

Học thiết kế đồ họa – Học thiết kế Logo – Cách định giá trị thiết kế Logo – Now …

Xem thêm