Tutorial Free

06

Th10'20

18 trang web tham khảo chuyên dụng cần cho DÂN DESIGN

18 trang web tham khảo chuyên dụng cần cho DÂN DESIGN 1. Befunky. Chỉnh ảnh online miễn phí: https://www.befunky.com 2. …

Xem thêm

09

Th9'20

Học thiết kế đồ họa – Học Thiết kế Adobe Dimension – Bài 11: Text 3D Design in Adobe Dimension – Now Academy

Học thiết kế đồ họa – Học Thiết kế Adobe Dimension – Bài 11: Text 3D Design in Adobe Dimension …

Xem thêm

08

Th9'20

Học thiết kế đồ họa – Học Thiết kế Adobe Dimension – Bài 10: Camera 3D in Adobe – Now Academy

Học thiết kế đồ họa – Học Thiết kế Adobe Dimension – Bài 10: Camera 3D in Adobe – Now …

Xem thêm

08

Th9'20

Học thiết kế đồ họa – Học Thiết kế Adobe Dimension – Bài 9: Thiết kế bao bì chai nước 3d – Now Academy

Học thiết kế đồ họa – Học Thiết kế Adobe Dimension – Bài 9: Thiết kế bao bì chai nước …

Xem thêm

07

Th9'20

Học thiết kế đồ họa – Học Thiết kế Adobe Dimension – Bài 8: Chèn ảnh vào mô hình – Now Academy

Học thiết kế đồ họa – Học Thiết kế Adobe Dimension – Bài 8: Chèn ảnh vào mô hình – …

Xem thêm