Thiết kế logo

07

Th9'20

Hội tụ anh tài tại triển lãm thiết kế Logo20

Hội tụ anh tài tại triển lãm thiết kế Logo20 Triển lãm Thiết kế Logo20 Nhằm thúc đẩy phát triển …

Xem thêm

24

Th8'20

Học thiết kế đồ họa – Học thiết kế Logo – Cách định giá trị thiết kế Logo #2

Học thiết kế đồ họa – Học thiết kế Logo – Cách định giá trị thiết kế Logo #2 – …

Xem thêm

20

Th8'20

Học thiết kế đồ họa – Học thiết kế Logo – Cách định giá trị thiết kế Logo

Học thiết kế đồ họa – Học thiết kế Logo – Cách định giá trị thiết kế Logo – Now …

Xem thêm

18

Th8'20

Học thiết kế đồ họa – Học thiết kế logo – Thiết kế logo trong 5 phút

Học thiết kế đồ họa – Học thiết kế logo – Thiết kế logo trong 5 phút – Now Academy

Xem thêm

17

Th8'20

Học thiết kế đồ họa – Thiết kế logo đơn giản trong illustrator

Học thiết kế đồ họa – Thiết kế logo đơn giản trong illustrator – Now Academy

Xem thêm

17

Th8'20

Học thiết kế đồ họa – Học thiết kế logo – Cách lên ý tưởng tư duy thiết kế logo

Học thiết kế đồ họa – Học thiết kế logo – Cách lên ý tưởng tư duy thiết kế logo …

Xem thêm

06

Th11'19

Cách quy chuẩn tỉ lệ thiết kế logo

Quy chuẩn logo là khi mà mày nhấc điện thoại lên, gọi cho khách hàng và nói để họ có …

Xem thêm

24

Th5'19

Thiết kế logo tốt phải thể hiện điều gì

Thiết kế logo thiết kế tốt phải thể hiện điều gì Buổi tối đang làm Logo cho client thì thằng …

Xem thêm

22

Th1'19

Cách định giá thiết kế logo bao tiền như thế nào

Cách định giá thiết kế logo bao tiền như thế nào Nhiều ae khúc mắc việc giá cả thiết kế …

Xem thêm

10

Th1'19

Cách lên ý tưởng thiết kế logo

Cách lên ý tưởng thiết kế logo như thế nào? Các quy trình cần thiết để  tìm kiếm, khai thác …

Xem thêm