Đào tạo thiết kế đồ hoạ thực chiến

09

Th9'20

Học thiết kế đồ họa – Học Thiết kế Adobe Dimension – Bài 11: Text 3D Design in Adobe Dimension – Now Academy

Học thiết kế đồ họa – Học Thiết kế Adobe Dimension – Bài 11: Text 3D Design in Adobe Dimension …

Xem thêm

08

Th9'20

Học thiết kế đồ họa – Học Thiết kế Adobe Dimension – Bài 10: Camera 3D in Adobe – Now Academy

Học thiết kế đồ họa – Học Thiết kế Adobe Dimension – Bài 10: Camera 3D in Adobe – Now …

Xem thêm

08

Th9'20

Học thiết kế đồ họa – Học Thiết kế Adobe Dimension – Bài 9: Thiết kế bao bì chai nước 3d – Now Academy

Học thiết kế đồ họa – Học Thiết kế Adobe Dimension – Bài 9: Thiết kế bao bì chai nước …

Xem thêm

07

Th9'20

Học thiết kế đồ họa – Học Thiết kế Adobe Dimension – Bài 8: Chèn ảnh vào mô hình – Now Academy

Học thiết kế đồ họa – Học Thiết kế Adobe Dimension – Bài 8: Chèn ảnh vào mô hình – …

Xem thêm

07

Th9'20

Học thiết kế đồ họa – Học Thiết kế Adobe Dimension – Bài 7: Làm việc với chất liệu NÂNG CAO – Now Academy

Học thiết kế đồ họa – Học Thiết kế Adobe Dimension – Bài 7: Làm việc với chất liệu NÂNG …

Xem thêm