Quy chế giải quyết tranh chấp

I. ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG

Now Academy sẽ tiếp nhận khiếu nại và hỗ trợ khách hàng liên quan đến giao dịch tại website www.now.edu.vn. Khi phát sinh tranh chấp, Now Academy đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của học viên vào chất lượng dịch vụ của www.now.edu.vn và thực hiện theo các bước sau:

  • Bước 1: Khách hàng có thắc mắc hoặc khiếu nại về sản phẩm của Now Academy qua email: [email protected]
  • Bước 2: Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của Now Academy sẽ tiếp nhận các khiếu nại của khách hàng, tùy theo tính chất và mức độ của khiếu nại thì bên Now Academy sẽ có những biện pháp cụ thể hỗ trợ khách hàng để giải quyết tranh chấp đó. Bộ phận này chủ động giải quyết nhanh chóng và trả lời ngay kết quả giải quyết các khiếu nại trên cơ sở các Chính sách mà Công ty đã công bố.
  • Bước 3: Trong trường hợp nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của www.now.edu.vn thì ban quản trị sẽ yêu cầu khách hàng đưa vụ việc này ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo pháp luật