Học Dimension

09

Th9'20

Học thiết kế đồ họa – Học Thiết kế Adobe Dimension – Bài 11: Text 3D Design in Adobe Dimension – Now Academy

Học thiết kế đồ họa – Học Thiết kế Adobe Dimension – Bài 11: Text 3D Design in Adobe Dimension …

Xem thêm

08

Th9'20

Học thiết kế đồ họa – Học Thiết kế Adobe Dimension – Bài 10: Camera 3D in Adobe – Now Academy

Học thiết kế đồ họa – Học Thiết kế Adobe Dimension – Bài 10: Camera 3D in Adobe – Now …

Xem thêm

08

Th9'20

Học thiết kế đồ họa – Học Thiết kế Adobe Dimension – Bài 9: Thiết kế bao bì chai nước 3d – Now Academy

Học thiết kế đồ họa – Học Thiết kế Adobe Dimension – Bài 9: Thiết kế bao bì chai nước …

Xem thêm

07

Th9'20

Học thiết kế đồ họa – Học Thiết kế Adobe Dimension – Bài 8: Chèn ảnh vào mô hình – Now Academy

Học thiết kế đồ họa – Học Thiết kế Adobe Dimension – Bài 8: Chèn ảnh vào mô hình – …

Xem thêm

07

Th9'20

Học thiết kế đồ họa – Học Thiết kế Adobe Dimension – Bài 7: Làm việc với chất liệu NÂNG CAO – Now Academy

Học thiết kế đồ họa – Học Thiết kế Adobe Dimension – Bài 7: Làm việc với chất liệu NÂNG …

Xem thêm

07

Th9'20

Học thiết kế đồ họa – Học Thiết kế Adobe Dimension – Bài 6: Làm việc với chất liệu 3D – Now Academy

Học thiết kế đồ họa – Học Thiết kế Adobe Dimension – Bài 6: Làm việc với chất liệu 3D …

Xem thêm

24

Th8'20

Học thiết kế đồ họa – Học Thiết kế Adobe Dimension – Bài 5: Làm việc với ánh sáng

Học thiết kế đồ họa – Học Thiết kế Adobe Dimension – Bài 5: Làm việc với ánh sáng – …

Xem thêm

20

Th8'20

Học thiết kế đồ họa – Học Thiết kế Adobe Dimension – Bài 4: Thay đổi kích thước không gian làm việc

Học thiết kế đồ họa – Học Thiết kế Adobe Dimension – Bài 4: Thay đổi kích thước không gian …

Xem thêm

18

Th8'20

Học thiết kế đồ họa – Học Thiết kế Adobe Dimension – Bài 3: Moving, Scale, Rotate

Học thiết kế đồ họa – Học Thiết kế Adobe Dimension – Bài 2: Moving, Scale, Rotate – Now Academy

Xem thêm

17

Th8'20

Học thiết kế đồ họa – Học Thiết kế Dimension – Bài 2: Tạo và nhập Model 3D

Học thiết kế đồ họa – Học Thiết kế Dimension – Bài 2: Tạo và nhập Model 3D – Now …

Xem thêm